• GRP Su Deposu Nedir?
 • GRP Su Deposu Nedir?


  Reçine katkı malzemeleri eklenmiş termoset veya termoplastların yüksek mekanik dayanımlı cam elyafı ve dolgu malzemeleri ile bir araya getirilerek belirli proseslerden ve yüksek basınçlı kalıplama metodlarından geçirilmesi sonucunda sertleşerek elde edilen üstün nitelikli mühendislik malzemesine GRP "Cam Elyaf Takviyeli Kompozit" denir. Uluslar arası açılımı "Glass fiber Reinforced Composite" şeklindedir.

  Cam elyafı ile taşıyıcı matris reçinenin bir araya getirilme işlemi, ‘el yatırması’ gibi basit kalıplama tekniklerden en karmaşık ‘makineleşmiş kalıplama teknikleri’ne kadar çok farklı metotlarla yapılabilir. Ancak ana prensip; cam elyafın reçine ile uygun bir şekilde ‘ıslatılması’ şeklindedir. Reçineler, kimyasal bir reaksiyon ile polimerize edilerek, sert, çözülmeyen, ergimeyen bir madde haline dönüştürülmektedir.
  grp su deposu

  GRP (Kompozit) malzemenin kalitesi, cam elyaf ile reçine arasındaki bağın kuvveti ile doğru orantılıdır. Fiziksel performans, takviye malzemesi olan cam elyafının; GRP içindeki oranına, GRP içindeki dağılımına ve GRP içindeki yönüne bağlıdır.

  Bir çok sektörde geleceğin yapı malzemesi olarak nitelendirilen ve halen araştırma geliştirme faaliyetleri süren GRP (Kompozit) ürünlerinin, çok yakın zamanda çelik ve türevi malzemelerin yerini alacağı aşikardır.


  GRP ürünlerin genel özellikleri

  1. Yüksek korozyon dayanımı,
  2. Bakım gerektirmez,
  3. Hafiftir,
  4. Düşük kurulum maliyeti,
  5. Kaymazlık,
  6. Yüksek darbe dayanımı
  7. Yangın dayanımı,
  8. Dielektrik dayanımı,
  9. Kimyasallara karşı yüksek dayanım,
  10. Antibakteriyeldir,
  11. Kopma uzaması metallere göre daha yüksektir,
  12. Çevreyle dosttur
  13. Yüksek mekanik dayanım,
  14. Tasarım esnekliği,
  15. Kolay tamir edilebilirlik,
  16. İstenilen renkte üretilebilme,
  17. Sonsuz ömür (teorik olarak)
  18. Yüksek ısıl dayanımı.
  ekomaxi grp water tank